Η Wizz ολοκλήρωσε την κατασκευή δομημένης καλωδίωσης, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, καθώς και την εγκατάσταση Data Rack για τις ανάγκες Πληροφορικής, στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας Ηχώ των Δημοπρασιών.